دعوت از کلیه اساتید و دانشجویان محترم جهت شرکت در کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی میلان ایتالیا
1397/02/26

 

در راستای برگزاری هر چه با شکوه تر و پر بارتر کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی میلان ایتالیا از کلیه صاحبنظران، اساتید و دانشجویان محترم و علاقمند به مباحث مرتبط با محورهای کنفرانس به منظور ارائه دستاوردهای علمی و پژوهشی دعوت به عمل می آید.