تمدید مهلت ارسال مقالات
1397/09/13

پژوهشگران محترم می توانند مقالات خود را تا تاریخ ۱۴ آذرماه ۱۳۹۷ به کنفرانس ارسال نمایند. این تاریخ غیر قابل تمدید می باشد.