ژورنال های ISI جهت چاپ مقالات
1397/05/10

پژوهشگرانی که تمایل به چاپ مقالات خود دارند لطفا با دقت مطالب را مطالعه فرمایند و جهت درخواست پذیرش مقالات در ژورنال های ISI درخواست خود را از طریق تماس با دبیرخانه ارسال فرمایند.