تعرفه‌های ثبت‌نام

 

پژوهشگران عزیز توجه فرمایند ثبت‌نام و ارسال مقاله به کنفرانس رایگان می باشد، هزینه ثبت‌نام تنها در صورت پذیرش مقاله توسط داوری صورت می‌پذیرد. مقصود از هزینه ثبت‌نام، هزینه انتشار اولین مقاله در مجموعه مقالات کنفرانس می‌باشد.

 

ثبت نام غیرحضوری (ارسال مقاله)

از ۱۶ شهریور تا آخرین مهلت پرداخت

از ۲۶ فروردین الی ۱۵ شهریور

 

۲۲۰.۰۰۰ تومان

۱۸۰.۰۰۰ تومان

ویژه دانشجویان

۲۴۰.۰۰۰ تومان 

۲۰۰.۰۰۰ تومان 

ویژه هیات علمی و اساتید دانشگاه

۲۶۰.۰۰۰ تومان

۲۳۰.۰۰۰ تومان

ویژه ثبت‌نام کنندگان آزاد

 

۱۳۰.۰۰۰ تومان

 

 

هزینه مقالات دوم، سوم و چهارم و...

 

* هزینه ثبت‌نام غیرحضوری، شامل دریافت پکیج کنفرانس و گواهینامه پذیرش مقاله می‌باشد.

* هزینه هر مقاله اضافی به شرط یکسان بودن نویسنده مسئول ۱۳۰.۰۰۰ تومان می‌باشد.

 

 

ثبت نام حضوری

از ۱۵ اردیبهشت الی ۱۵ مرداد ۱۳۹۷

تا ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

 

Euro 1800

Euro 1450

ویژه دانشجویان

Euro 2300

Euro 1750

ویژه اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاه

Euro 2700

Euro 2000

ویژه ثبت‌نام کنندگان آزاد

 

* هزینه حضور در کنفرانس برای هر نویسنده همکار 2200 Euro می باشد.

* هزینه ثبت‌نام حضوری، شامل حضور در کنفرانس، سه کارگاه تخصصی کنفرانس و پذیرایی نهار و ۲ وعده میان وعده، دریافت پکیج کنفرانس و دریافت گواهینامه حضور در کنفرانس + گواهینامه پذیرش مقاله می‌باشد.